Ga naar inhoud

Expertisecentrum Zorgalgoritmen, gevestigd aan Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Website: www.zorgalgoritmen.nl
E-mail: info@zorgalgoritmen.nl
Telefoon: 030 -30 78 472

Verwerking van persoonsgegevens

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, titel, functie, werkgever, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Reden voor verwerking van persoonsgegevens

Dit privacy statement geldt voor iedereen die zijn of haar persoonlijke informatie verstrekt aan het Expertisecentrum Zorgalgoritmen bij gebruik van de website dan wel bij ander contact met Expertisecentrum Zorgalgoritmen, bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen of wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief.
Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief/ nieuwsbrieven
  • bereikbaarheid (bellen of e-mailen) indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Expertisecentrum Zorgalgoritmen) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw voor- en achternaam, titel, geslacht, werkgever, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer zolang als relevant vanuit contact of samenwerking of totdat u zelf aangeeft dat uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Expertisecentrum Zorgalgoritmen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens (waarover wij beschikken) in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgalgoritmen.nl.
Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Expertisecentrum Zorgalgoritmen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zorgalgoritmen.nl.

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

E-mail: info@zorgalgoritmen.nl

Telefoon: 030 30 78 472

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83198210