Ga naar inhoud

 

Om de website van het Expertisecentrum Zorgalgoritmen continu te kunnen verbeteren, meten en analyseren we de bezoekcijfers. Daarbij respecteren we uw privacy. Daarom zijn de statistieken nooit te herleiden naar uw IP-adres, hebben we een bewerkersovereenkomst van Google gesloten, delen we geen gegevens van Google Analytics en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Wilt u niet dat uw gegevens worden meegenomen in de metingen en analyses? Stel uw browser dan zo in dat de ‘cookies’ uitstaan.