Ga naar inhoud

16 januari 2023 — 1 min

Op naar certificering

Het afgelopen jaar hebben we een stevige basis gelegd voor de toepassing van zorgalgoritmen in ziekenhuizen. Op naar certificering van de eerste set algoritmen in 2023! Hieronder een overzicht met highlights van 2022:

Ontwikkel- en studieziekenhuizen

Het afgelopen jaar zijn we in vijf ziekenhuizen gestart: drie ontwikkelziekenhuizen (Ziekenhuis St Jansdal, BovenIJ ziekenhuis en Beatrixziekenhuis) en twee studieziekenhuizen (Bravis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix)

Technische installaties

In alle vijf ziekenhuizen is de technische installatie gerealiseerd die nodig is om toepassing mogelijk te maken. Het uitwerken van de data mapping voor de algoritmen zorgt voor een uitgebreide inventarisatie van de data in EPD systemen en verschillen in de registratie tussen ziekenhuizen. Deze inventarisatie draagt bij aan standaardisatie.

Projectteams

In vier van de ziekenhuizen wordt in 2023 de klinische studie uitgevoerd, als onderdeel van de certificering van de eerste set algoritmen. In de ziekenhuizen zijn hiervoor het afgelopen jaar projectteams gestart met vertegenwoordiging vanuit de zorg, management en ICT. De projectgroepen komen maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Testen user interface

Samen met één van de ziekenhuizen hebben we meerdere testsessies met artsen en verpleegkundigen georganiseerd om onze user interface te testen en te beoordelen. Deze sessies gaven waardevolle inzichten om de user interface nog gebruikersvriendelijker en duidelijker te maken.

Kennisnetwerk AI

De kennis en ervaring die is opgedaan wordt met de ziekenhuizen gedeeld in het Kennisnetwerk AI van de SAZ ziekenhuizen. In 2022 is dit kennisnetwerk vier keer bij elkaar gekomen. Met gastsprekers Kicky van Leeuwen en Anne de Hond hebben de deelnemers hun kennis verdiept over onder andere AI in de radiologie en responsible AI.

Organisatie

Ook onze organisatie zelf was in ontwikkeling het afgelopen jaar: de website is gelanceerd, het team is uitgebreid met een nieuwe developer en het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet, waarvoor de certificering inmiddels loopt.

Op naar certificering in 2023

Al deze stappen vormen een belangrijk fundament voor de vervolgstappen dit jaar: op naar certificering van de eerste set algoritmen in 2023!