Ga naar inhoud

12 december 2022 — 1 min

Eerste set zorgalgoritmen in de maak

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste set algoritmen.

Eerste set algoritmen

De eerste set algoritmen is erop gericht de zorgprofessional in het werkproces te ondersteunen met voorspellingen van:

  • opnamekans
  • ligduur op de spoedeisende hulp
  • ligduur op de verpleegafdeling

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen ontwikkelt en valideert de algoritmen samen met de ziekenhuizen: St Jansdal, BovenIJ ziekenhuis, Beatrix Ziekenhuis, Bravis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Algoritmen ontwikkelen

De ontwikkeling en training van de algoritmen vindt in het St Jansdal, BovenIJ en Beatrix Ziekenhuis plaats. Eerst worden de algoritmen in ieder ziekenhuis afzonderlijk lokaal getraind. Daarna worden deze lokale modellen samengevoegd tot één generiek voorspellingsmodel. Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen is momenteel met deze samenvoeging bezig, en met de uitdagingen die zich daarbij voordoen, bijvoorbeeld het uniformeren van de data.
De bijbehorende user interface is het afgelopen jaar in het BovenIJ in meerdere gebruikerssessies gevalideerd.

Algoritmen valideren

Omdat een algoritme een medisch instrument is, is er een CE-markering voor nodig en dat vereist de volgende stappen:

  • De technische validatie: hoe presteert het voorspellingsmodel op nieuwe actuele data. Naast de drie ontwikkelziekenhuizen wordt deze stap uitgevoerd in twee studieziekenhuizen, waar de algoritmen de data nog niet van kennen: Bravis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
  • De klinische validatie: hoe werkt en presteert het algoritme nu in de praktijk? In deze fase gaan vier van de ziekenhuizen, St Jansdal, Beatrix Ziekenhuis, Bravis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix, het algoritme testen en de voorspellingen van het algoritme vergelijken met de persoonlijke voorspelling van de dokter. En ze gaan ervaren wat het kan betekenen voor de organisatie van hun eigen werk. De projectgroepen in alle ziekenhuizen zijn hiervoor afgelopen jaar gestart.

Het streven is om de CE-markering voor de eerste groep van algoritmen in Q2 2023 te behalen. Vanaf dat moment kunnen ziekenhuizen de eerste set van algoritmen afnemen om zelf in huis toe te passen.

ISO 13485 certificering

Naast het certificeren van de algoritmen richt het Expertisecentrum Zorgalgoritmen zich ook op het behalen van ISO 13485. Het Kwaliteitsmanagement systeem is opgezet en aangeleverd aan de Notified Body. Het certificeringstraject is daarmee gestart. Ook is in oktober de eerste interne audit succesvol uitgevoerd door een externe lead auditor. Het streven is om de ISO 13485 Q2 2023 te behalen.

Vragen?

Heb je vragen of interesse? Neem contact op: info@zorgalgoritmen.nl / 030 30 784 72